7 და 8 თებერვალს ჩატარდება მიცვალებულთა შეწირული წირვა-ლოცვა.

გთხოვთ მიბრძანდეთ მესანთლესთა წინასწარ ჩასაწერად.