გულითადად ვულოცავთ მამა დავითს მღვდლობის ხარისხში აყვანას