ხელმძღვანელი: ეკატერინე ნინიაშვილი

სახელი გვარი მისამართი ტელეფონი მობილური  დაბ.დღე
1  მანანა სულუხია ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.414,ბ.162  279-80-17  555-18-03-55  24.12
2  დარეჯან დანელია ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.407,ბ.16  279-37-06  
 03.06
3  თინათინ ბლიაძე ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.114,ბ.122  279-08-88  03.09
4 თინათინ თვალიაშვილი ვარკ.3,1-ლი მ/რ,კორ.14,ბ.53  279-29-12  599-97-73-62  05.02
5  ეკატერინე ფილფანი გლდანულა კორ.8ა,ბ.16  598-99-73-92  30.06
6  ნანა ეკალაძე ვარკ.3 მე-4 მ/რ,კორ.425,ბ.128  279-27-71  08.01
7  ბელა თაღიაშვილი წყალტუბოს ქუჩა 25,ბ.22  279-50-88  599-15-93-95  14.10
8  ეთერი გომურაშვილი ვარკ.3,მე-2 მ/რ,კორ.18,ბ.89  279-57-99  593-11-46-35  19.03
9 ეკატერინე ნინიაშვილი ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.420,ბ.39  227-11-31  595-32-20-05  31.12
10  ნანული ჩუბინიძე ვარკ.3,1-ლი მ/რ,კორ.34,ბ.34  279-52-62  23.12
11  ელისო დავითაშვილი ვარკ.3,1-ლი მ/რ,კორ.34,ბ.39  279-36-29  08.12
12  ეთერი გაბუნია ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.407,ბ.119  279-35-94  25.03
13  მარინე წერეთელი  ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.425,ბ.48  279-42-83  19.04
14  ნინო ლიპარტელიანი ზ/პ კორ.1,ბ.140  790-33-17-34

 

 23.11
15  თამარ წიკლაური ვარკ. ზ/პ მე-2 მ/რ,კორ.28,ბ.41  790-51-40-46  599-31-40-46  14.05
16  ნონა გოგოლაძე ვარკ.3მე-4 მ/რ,კორ.410,ბ.46  279-41-43  598-21-22-08  17.11
17  ნინო სამხარაძე ვარკ.3,1-ლი მ/რ კორ.10,ბ.14  279-87-74  07.12
18  ქეთევან სამხარაძე ვარკ.3,1-ლი მ/რ კორ.10,ბ.14  279-87-74
 30.08
19  ინეზა ხუფენია  ვარკ.3,მე-3 მ/რ, მიუსაფართა ბავშვთა სახლი(ლამპიონი)  279-64-42
 593-17-99-16  23.04
20  ნუგზარ გიგაური  ვარკ.3,მე-2 მ/რ,კორ.6,ბ.48  279-22-25
 595-28-23-10  27.05