ხელმძღვანელი: ნელი ქორიშვილი

სახელი გვარი მისამართი ტელეფონი მობილური  დაბ.დღე
1  ნელი ქოჩიაშვილი ვარკ.3,მე-3 მ/რ.კორ.319ა,ბ.2  279-63-76  593-19-84-15  02.08.1962
2  სოფიო ადუაშვილი ვარკ.3,მე-2 მ/რ,კორ.9,ბ.111  279-64-74  591-30-77-30
 15.01.1991
3  ლალი ჭიბაშვილი ვარკ.3,მე-3 მ/რ,კორ.305,ბ.54  279-67-15  19.08.1987
4  მარინე ქოჩიშვილი მუხიანის 2,მე-2 მ/რ,კორ.2,ბ.46  263-00-47  598-52-18-58  12.03.1983
5  ანა წერეთელი ვარკ.3,1-ლი მ/რ,კორ.18,ბ.65  279-49-96  29.12.1950
6  ნესტან დანელია ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორპ.413,ბ.106  227-11-35  19.02.1960
7  მაია ტურშვილი ვარკ.3,მე-3ა მ/რ,კორ.329,ბ.1  2279-30-76  555-10-65-50  22.09.1968
8  მადონა ძნელაძე ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.420,ბ.105  279-38-62  579-71-08-47  01.03.1957
9  მარინე ადუაშვილი ვარკ.3,მე-4,კორ.407,ბ.188  227-58-53  555-11-36-87  05.08.1954
10  ჟანა ედიშერაშვილი  ვარკ.3,მე-3 მ/რ,კორ.324,ბ.17  790-79-07-96  04.07.1980
11  შორენა ქარჩაიძე  ვარკ.3,მე-2 მ/რ,კორ.25ა,ბ.56  790-51-65-67  09.05.1970
12  ლალი ბუთხუზი ვარკ.3,1-ლი მ/რ,კორ.16,ბ.5  279-59-08  08.06.1953
13  ნანა ხუჭუა ვარკ.3,მე-3ა,კორ.344ა,ბ.53  227-54-67  5593-96-28-08  29.03.1968
14

 ნანა ჭალიშვილი

ვარკ.3,1-ლი მ/რ,კორ.20,ბ.31  279-09-63

 555-76-09-15

 09.10.1956
15  ნატო ზარდალაშვილი

ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.413,ბ.107

 279-34-76  21.05.1974
16  გვანცა გოგიძე სტუდქალაქი 2,კორ.2,ბ.35  558-97-85-98  04.12.1989
17  ლამზირა ახვლედიანი ვარკ.3,1-ლი მ/რ,კორ.15,ბ.109  279-51-47  08.07.1964
18  სალომე მეურმიშვილი ვარკ.3,1-ლი მ/რ,კორ.2,ბ.11  275-84-11
 24.02.1992
19  მაყვალა არხოშვილი ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.420,ბ.111  279-53-35
 07.08.1951
20 მარინე ჭანჭალეიშვილი ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.414,ბ.42  247-58-96
 559-51-20-73  10.01.1959