ხელმძღვანელი: ნინო ბეგლარაშვილი

სახელი გვარი მისამართი ტელეფონი მობილური  დაბ.დღე
1  ლევან ლიაძე ვარკ.3,მე-2 მ/რ,კორ.38,ბ.32  279-29-36  15.06.1932
2  ციცინო ეპიტაშვილი ვარკ.ზ/პ,მე-2 მ/რ კორ.28,ბ.19   276-12-98  
 08.09.1967
3  ნინო ბეგლარაშვილი ვარკ.3,1-ლი მ/რ,კორ.19,ბ.21
 279-02-74  577-05-55-88 593-16-07-09  19.06.1983
4 ნატალია ტავლალაშვილი ვარკ.3,1-ლი მ/რ,კორ.31,ბ.28
 279-52-65  558-98-90-50  12.11.1973
5  რუსუდან ირემაძე ვარკ.3,მე-3 მ/რ,კორ.302,ბ.13
 279-32-88  579-44-40-12  12.04.1954
6  ზვიად გიორგაძე ვარკ.მე-3 მას,ზ/პ,კორ.4,ბ.1  276-79-72  551-16-16-09  11.04.1968
7 ნათელა დავითაშვილი ვარკ.ჯავახეთის ქ. 9  245-52-66  14.10.1935
8 მარიამ ნიკოლეიშვილი ალ.ყაზბეგის 19ბ,ბ.25  237-51-39  577-27-27-13  15.08.1982
9  ნანა სეფაშვილი ვარკ.3,მე-3 მ/რ,კორ.346,ბ.16  279-34-49  577-47-94-43  04.02.1962
10  ნათია დათუკიშვილი ვარკ.3,მე-3 მ/რ,კორ.306,ბ.26  279-71-15  593-18-58-23  02.08.1984
11  ეთერ მოლაშვილი ვარკ.3,მე-2 მ/რ,კორ.21,ბ.63  279-38-29  568-18-10-21  28.11.1951
12  ნუგზარ მღვდელაძე ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.407,ბ.57  279-55-47  593-52-62-44  04.05.1964
13  მაგდა ბენიძე ვარკ.3,1-ლი მ/რ,კორ.4ა,ბ.13  279-09-54  593-41-73-23  29.01.1982
14  ფოტინე ბახტაძე ლილო,საქნავთის დას,კორ.36,ბ.19  240-76-90

 591-19-10-90    557-20-16-18

 08.10.1981
15  შორენა კვანტალიანი ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.403,ბ.204  279-71-75  593-27-73-55  09.05.1956
16  ირმა გველესიანი ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.407,ბ.112  790-90-54-79  599-95-71-37  15.01.1970
17  მარიამ იორამიშვილი ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.403,ბ.306  279-25-37  593-54-06-05  10.021961
18  ნინო პაპიაშვილი ვარკ.3,მე-3 მ/რ,კორ.307,,ბ66  279-45-77
 555-90-52-20 597-11-21-35  29.06.1981
19  ციალა ალთუნაშვილი ვარკ. მე-4 მ/რ,მე-2 რიგი კორ.6,ბ.149  276-78-80 790-54-78-80
 558-73-34-88  01.03.1955
20  ნინო ბარამია ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.413,ბ.82  279-39-56
 599-79-00-82  01.06.1962