ხელმძღვანელი: ნანა მარანელი

სახელი გვარი მისამართი ტელეფონი მობილური  დაბ.დღე
1 ნინო სიბოშვილი  აფრიკა ჭიჭინაძის 21ა,ბ.10  240-16-03  27/01
2 ლია ხუციშვილი  ვარკ.31-ლი მიცრო,კორპ.8,ბ.51,მე-3 სად  279-76-12  593-38-39-17
 17/08
3 ბარბარე ხუციშვილი  ვარკ.3,1-ლი მიცრო,კორპ.8,მე-3 სად,ბ.51
 279-76-12  557-11-68-03  15/11
4 გულნარა არაბული  ვარკ.3 3ა მიცრო,კორპ.337.მე-9 სად,ბ.155
 279-83-09  593-90-76-05  22/03
5 ნინო ჯიქია  ხომლელის ქუჩა კორპ.4,ბ.7
 276-65-50  557-68-90-90  27/11
6 ნანა მურუსიძე  ამბროლაურის რაიონი სოფელი დიაგეული კორპ.34,ბ.48  279-24-83  593-92-54-91  27/01
7 მარიამ ლაშქარაშვილი  ვარკ.3,1-ლი მიცრო,კორპ.27,1-ლი სად,ბ.18  279-05-66  599-76-97-09  26/04
8 ეთერ ზარიძე  ვარკ.3 3ა მიცრო,კორპ.332,ბ.41  -279-60-13  577-15-34-20  08/05
9 ლია ერაძე  ვარკ.3 1-ლი მიცრო,კორპ.1.ბ.16 სად.1  279-86-12  599-64-41-13  20/09
10 თამარ თეიმურაზოვი  ვარკ.3 1-ლი მიცრო,კორპ.2,მე-2 სად,ბ.37  279-76-35  598-52-85-50  16/05
11 თეა ნონიკაშვილი  ვარკ.3 მე-2 მიცრო,კორპ.23,ბ.63  279-72-42  557-03-33-35  23/01
12 თამარ დიასამიძე  ვარკ.3 მე-3ა მიცრო,კორპ.324,ბ.48  279-64-01  558-17-27-71  20/09
13 მაია სეხნიაშვილი  ვარკ.3 მე-4 მიცრო,კორპ.405,ბ.47  227-16-45  557-91-87-17  20/05
14 მაკა ბალიაშვილი  ვარკ3 მე- 3 მიცრო,კორპ.304,ბ.7,1-კლი სად  227-08-70

 555-43-22-17 551-72-22-17

 06/01
15 ნანა მარანელი  ვარკ.3 1-ლი მიცრო,კორპ.14 ბ.50,მე-2 სად  279-51-96  593-27-67-07  24/04
16 მარიამ მარანელი  ვარკ.3,1-ლი მიცრო,კორპ.4ა,1-ლი სად,ბ.1  790-79-65-45  557-13-13-81  15/07
17 რუსუდან ბაჯელიძე  ქ.ოზურგეთი,ბესიკის ქუჩა 18  579-23-06-55  23/08
18 ანა ლომიძე  ვარკ.3,მე-2 მიკრო,კორპ.16,ბ.36  279-69-54
 09/02
19 გულნარა თეიმურაზოვი  ვარკ.3,1-ლი მიცრო,კორპ.2,ბ.37,მე-2 სად  279-76-35
 555-47-08-79  13/05
20 მანანა ქინქლაძე  ვარკ.31-ლი მიცრო,კორპ.4,ბ.20  279-66-62
 557-52-00-56  14/05