ხელმძღვანელი: დალი გელოვანი

სახელი გვარი მისამართი ტელეფონი მობილური  დაბ.დღე
1  ეკატერინე ტოტიკაშვილი    279-60-79  555-73-27-09  01/07
2  მაყვალა ღამბაშიძე  279-53-55  579-40-30-90  07/08
3  ცისანა ბერიძე  
 279-53-23  551-13-73-74  27/11
4  ლია გელაშვილი  
 279-64-74  599-33-15-61  02/10
5  დალი გელოვანი   
 279-55-95  579-77-74-88  29/07
6  მარინე სულხანიშვილი  279-35-53  555-97-30-21  08/11
7  ნანა აკოლაშვილი    227-54-44  577-33-16-18  26/05