ხელმძღვანელი: ეკატერინე ჯიქია

სახელი გვარი მისამართი ტელეფონი მობილური  დაბ.დღე
1  ნათია ნათენაძე  ვარკ.3.მე-4 მკრ.კორპ.408 ბ.32  279-51-00  593-41-94-08  09/07
2  სალომე აბრამიშვილი   ვარკ.3 მე-2 მკრ. კორპ.2 ბ.80  227-06-54  593-58-90-17  90/01
3  ეკატერინე ჯიქია  ვარკ.3 მე-3ა მკრ. კ.342. ბ.33  279-25-29  599-29-42-97  07/12
4  კდარია პაპოშვილი  ვარკ.3.მე-3ა მკრ. კორპ.332 ბ.36  279-60-43  593-20-29-43  01/06
5  დოდო ღვინაშვილი  ვარკ.3.მე-2 მკრ. კორპ.1. ბ.39  593-14-41-81  28/01
6  მარიამ კიკნაველიძე  მე-3 მასივი მე-9 კვარტალი კორპ.3ა ბ.71   276-16-78  599-16-89-19  13/01
7 ნატალია მოისწრაფიშვილი  ფოსტის ქუჩა 4  598-76-12-71  12/12