ხელმძღვანელი: იამზე კობერიძე

სახელი გვარი მისამართი ტელეფონი მობილური  დაბ.დღე
1  ლელა ბითაძე  ვარკ 3.მე-3ა მკრ.კორპ.324 ბ.17  279-07-99  597-36-01-47  27/10/1958
2  ციცინო მორჩაძე   ვარკ.3 მე-2 მკრ. კორპ.19 ბ.9  279-53-97  555-16-55-08  02/11/1946
3  ნაზი ათუნაშვილი  ვარკ.3 1-ლი მკრ. კ.21ა ბ18  279-51-01  558-73-37-58  05/02/1958
4  იამზე კობერიძე  ვარკ.3.მე-3ა მკრ. კორპ.324 ბ.20  227-00-60  557-20-72-55  25/08/1955
5  ნინო ბებაშვილი   ვარკ.3.მე-2 მკრ. კორპ.38.ბ.12  227-18-74  557-25-15-55  25/01/1944
6  ეთერი მოლაშვილი  ვარკ.3.მე-2 მკრ. კორპ.21 ბ.63  279-38-29  568-18-10-21  28/11/1951
7  ნინო ტაბლიაშვილი  ვარკ.3. მე-4 მკრ. კორპ.410 ბ.20  279-43-84  593-76-03-27  14/02/1962