ხელმძღვანელი: კოშაძე ლამარა

სახელი გვარი მისამართი ტელეფონი მობილური  დაბ.დღე
1  მანჯაფარაშვილი ნანა  ვარკ.ზ/პ.მე-3 მკრ.კორპ.3 ბ.15  276-68-23  555-29-79-45  11/05
2  სამხაძე ნინო   ვარკ.3 1-ლი მკრ. კორპ.10 ბ.14  279-87-74  07/12
3  დიდებაშვილი დოდო  ვარკ.3 მე-3 მკრ. კ.304. ბ77  279-09-01  597-79-09-01  17/06
4  კოშაძე ლამარა  ვარკ.3.მე-3ა მკრ. კორპ.322  254-47-99  599-46-83-42  21/06
5  ჭიორელი ირინა  ვარკ.3.მე-3 მკრ. კორპ.15.ბ.185  227-07-99  07/02
6  ჭიორელი ნინო  ვარკ.3.მე-3 მკრ. კორპ.15 ბ.185  227-07-99  24/04
7  ზადიშვილი ზინაიდა  ვარკ.3. 1-ლი მკრ. კორპ.3 ბ.29  227-53-92  592-43-17-10  10/07