ხელმძღვანელი: ნანა ხუჭუა

სახელი გვარი მისამართი ტელეფონი მობილური  დაბ.დღე
1 ლელა ჩუბინიძე  ვარკ..მე-4 მკრ.კორპ.410 ბ.47  279-26-55  593-95-42-91  28/09
2 თამარ ბეროშვილი  ვარკ.მე-3 მკრ. კორპ.344  245-60-76  593-68-18-96  14/06
3 მაია ტერაშვილი  ვარკ.მე-3 მკრ. 3ა კ.329. ბ1  279-30-76  555-10-65-50  22/09
4 მანანა გველუკაშვილი  ვარკ..მე-3 მკრ. კორპ.319,ბ.62  227-15-52  568-16-37-37  22/07
5 ნინო ტაბლიაშვილი  ვარკ..მე-4 მკრ. კორპ.410.ბ.20  279-43-84  593-76-03-27  14/02
6 ნანა ხუჭუა  ვარკ.3.მე-3 ა მკრ. კორპ.344 ა .ბ.53  227-54-67  593-96-28-08  29/03
7 მაია ადუაშვილი  ვარკ..მე-4 მკრ. კორპ.410 ბ.22  279-28-50  592-95-11-27  16/08