ხელმძღვანელი: თინათინ თვალიაშვილი

სახელი გვარი მისამართი ტელეფონი მობილური  დაბ.დღე
1 მანანა სულუხია  ვარკ.3.მე-4მკრ.კორპ.414 ბ.162  279-80-17  8555180355  24/12/1960
2 ეთერი გაბუნია  ვარკ.3.მე-4 მკრ. კორპ.407.ბ119  279-35-94  25/03/1949
3 ეკატერინე ნინიაშვილი  ვარკ.3.მე-4 მკრ. კორპ 420 ბ.39  227-11-31  8595322005  31/12/1977
4 თინათინ ბლიაძე  ვარკ.3.მე-4 მკრ. კორპ.414,ბ.122  279-08-89  03/09/1952
5 ლალი ბუთხუზი  ვარკ.3.1-ლი მკრ. კორპ.16.ბ.5  279-49-08  18/06/1953
6 თინათინ თვალიაშვილი  ვარკ.3.1-ლი მკრ. კორპ.14.ბ.53  279-29-12  8599977362  05/02/1963
7 მარინე წერეთელი  ვარკ.3.მე-4 მკრ. კორპ.425 ბ.48  279-42-83  19/04/1957