ხელმძღვანელი: თინათინ თვალიაშვილი

სახელი გვარი მისამართი ტელეფონი მობილური  დაბ.დღე
1 მანანა სულუხია ვარკ.3.მე–4მკრ.კორპ.414.ბინა162  279-80-17 555180355  24/12/1960
2 ეთერი გაბუნია  ვარკ.3.4მკრ.კორპ.407.ბ.119  279-35-94  25/03/1949
3 ეკატერინე ნინიაშვილი  ვარკ.3,4მრ.კორ.420,ბ.39  227-11-31  595322005  31/12/1977
4 თინათინ ბლიაძე  ვარკ.3,4მ/რ.კორ.414,ბ.122  279-08-89  03/09/1952
5 ლალი ბუთხუზი  ვარკ3,1მ/რ.კ.16,ბ.5  279-49-08  18/06/1953
6 თინთინ თვალიაშვილი  ვარკ3,1მკრ,კორპ 14,ბ.53  279-29-12  599977362  05/02/1963
7 მარინე წერეთელი  ვარკ3,4მკრ,კორპ 425,ბ.48  279-42-83  19/04/1957