ხელმძღვანელი: იამზე კობერიძე

სახელი გვარი მისამართი ტელეფონი მობილური  დაბ.დღე
1 ნონა გოგოლაძე ვარკ.3.მე–4მკრ.კორპ.410.ბინა46 279-41-43 598-21-22-08  17/09/1969
2 იამზე კობერიძე  ვარკ.3.3ამკრ.კორპ.324.ბ.20  227-00-60  557-207-255  25/08/1955
3 ეთერი ეგნატაშვილი  ვარკეთილი 3 , 3–ე მკრ რაიონი 319კ  279–38-50  593 97–97–30  04/07/1965
4 ბარბარე ნოზაძე  ვარკ3,მ3–4მკრ.კორპ.401,ბ.3  279-37-91  15/05/1952
5 მერი გაგნიაშვილი  ვარკ ზემო პლატო,კორპ.30.ბ.14  276-02-35  17/10/1935
6 ზეინაბ ნოზაძე  ვარკ3,3ა მკრ,კორპ 320,ბ.18  279-60-18  23/02/1972
7 მარიამ ლაშქარქაშვილი  ვარკ3,1მკრ,ლორპ 27,ბ.18  279-05-66  599-76-97-09  26/04/1980