4.10.2021-10.10.2021

მამა დავითის კვირა
თარიღი დღე  დრო  მსახურება
7. ოქტომბერი ხუთშაბათი 16:00: სთ წმინდა გიორგის საჯანმრთელო პარაკლისი
9. ოქტომბერი შაბათი ლოცვამდე აღსარებები მამა დავითთან
9. ოქტომბერი შაბათი 16:00 სთ ლოცვა
10. ოქტომბერი კვირა 09:30 სთ წირვა