14.10.2019-20.10.2019 

14 ოქტომბერი, 09:30 საათი წირვა