ვაჟთა მგალობელი გუნდი

ხელმძღვანელი (რეგენტი)

გიორგი ლობჯანიძე

მამა იოანეს სულიერი შვილი.გიორგი სამი წელია რაც ჩვენს  ტაძარში გალობს.

წარმატებით დაამთავრა მე-3 მუსიკალური შვიდწლედი.ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი.ეკონომიკისა და ბიზნესის განხრით.

მუშაობს კომპანია "ახალი ნათება" - ში.ერთ-ერთი ფილიალის მენეჯერად

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

გიორგი ბოლაშვილი

დაიბადა 1985 წლის 2 ივლისს. დაოჯახებული,მამა დიმიტრის სულიერი შვილი.გიორგი ორი წელია რაც ჩვენს  ტაძარში გალობს.

საშუალო განათლება სიღნაღის რაიონ სოფ.გუგაანში მიიღო სანდრო შანშიაშვილის სახ.სკოლაში.

მუშაობს სილამაზის სალონში.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ლადო ოკუჯავა

დაიბადა 1990 წლის 7 ივლისს, ქ. თბილისში.დეკანოზ ამირან ამირანაშვილის სულიერი შვილი.

დააამთავრა ვაზისუბნის 157-ე საჯარო სკოლა,ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურა.საერთაშორისო სამართლის განხრით.

ამჟამად მსახურობს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში.დაინტერესებულია ინტელექტის განვითარებასა და ცოდნის ამაღლებაში ენებისა და ზოგდი განათლების სფეროში.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ლაშა ბაკურაძე

დაიბადა 1989 წლის 31 ივლისს.  ქ. თელავში.დასაოჯახებელი.მამა იოანეს სულიერი შვილი.ლაშა  2012 წლიდან გალობს ჩვენს  ტაძარში.

დაამთავრა  კავკასუსის  უნივერსიტეტი. ეკონომიკის განხრით.  

მუშაობის ბოლო ადგილისაქართველოს ბანკების ასოციაცია.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

თორნიკე სვანიძე

daიbadა 1990 wlis 1-ეl maiss,zugdidis r/n sofel anakliaSi. 2009 wels daamTavrა anakliis sajaro skola. 2013 wels Tbilisis universisteti, ekomonomikisa da biznesis fakulteti.safinanso, sabanko da sadazRvevo saqmis specialobiT. 2001 wlidan დაიწყო ეკლესიურად ცხოვრება.

2008 wlidan stiqarosaniა anakliis wmida nikolozis saxelobis taZarSi.2009 წლიდან daiwyო galoba TbilisSi, wmida 40 sebastieli mowamis saxelobis mamaTa monasterSi. 2012 wlidan galobს varkeTilis wmida giorgis saxelobis taZarSi.

 
ქალთა მგალობელი გუნდი

ნატალია ფურცელაძე

მამა დიმიტრის სულიერი შვილი. ჩვენს ტაძარში გალობს 2000 წლიდან.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ია სადრაძე

დაოჯახებული. მამა დიმიტრის სულიერი შვილი.2003 წლიდან დადის ეკლესიაში.ია 2004 წლიდან გალობს ჩვენს ტაძარში.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ანი წაქაძე

დაიბადა 1998 წლის 19 იანვარს. მამა იოანეს სულიერი შვილი.ანი გალობს ჩვენს ტაძარში 2013 წლიდან.

სწავლობს სკოლა ოპიზაში. 2004 წლიდან უკრავს ვიოლინოზე. ბავშვობიდან ოცნებობდა გამხდარიყო მგალობელი.